Státní správa zeměměřictví a katastru
Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN Nahlížení do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Nyní jste zde:  RÚIAN » Úvodní stránka » Statistika » Statistika: kontrola 10. SO s neplatným způsobem využití

Kontroly dat RÚIAN

Statistika: 10. SO s neplatným způsobem využití

"V sestavě jsou vypsány stavební objekty, které nemají v RÚIAN evidovaný způsob využití stavby v souladu s přílohou číslo 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Pokud existuje v katastru nemovitostí odpovídající budova s platným způsobem využití stavby je obsahem sestavy i konkrétní návrh na změnu způsobu využití stavby a odkaz na listinu, podle které byla poslední změna způsobu využití stavby v katastru nemovitostí provedena. Příslušnou listinu je možné vyhledat bezúplatně v Dálkovém přístupu do KN, podrobnější informace k zápisu poskytne konkrétní katastrální pracoviště. Pokud není způsob využití dle KN navržen, je shodný se stávajícím způsobem využití stavby v RÚIAN.

Datum spuštění kontroly: 12. 03. 2023
Celkem záznamů: 224 407
Sestava ke stažení:  

Poznámka: V tabulce se zobrazuje pouze prvních 20 záznamů. Pro získání celkové statistiky použijte odkaz pro stažení sestavy.

Pro stavební úřady na MOMC v Brně, Ostravě a Praze se vypisuje počet chyb v působnosti tohoto stavebního úřadu a v závorce se vypisuje celkový počet chyb za území celého města.


Kraj ORP Obec MOMC Počet chyb
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 6 4 528 (29 794)
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc 2 488
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice 2 442
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 4 1 798 (29 794)
Plzeňský kraj Plzeň Plzeň Plzeň 3 1 793 (2 512)
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 14 1 766 (29 794)
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 3 1 737 (29 794)
Olomoucký kraj Hranice Hranice 1 528
Ústecký kraj Teplice Teplice 1 332
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 20 1 299 (29 794)
Jihomoravský kraj Brno Brno Brno-střed 1 247 (3 056)
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 1 1 193 (29 794)
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 10 1 192 (29 794)
Kraj Vysočina Třebíč Třebíč 1 188
Karlovarský kraj Karlovy Vary Karlovy Vary 1 177
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec (nečleněné město) 1 131 (1 245)
Ústecký kraj Děčín Děčín 1 114
Ústecký kraj Ústí nad Labem Ústí nad Labem Ústí nad Labem-město 1 105 (1 936)
Jihomoravský kraj Blansko Blansko 1 082
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 8 1 033 (29 794)