Státní správa zeměměřictví a katastru
Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN Nahlížení do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Nyní jste zde:  RÚIAN » Úvodní stránka » Statistika » Statistika: kontrola 10. SO s neplatným způsobem využití

Kontroly dat RÚIAN

Statistika: 10. SO s neplatným způsobem využití

"V sestavě jsou vypsány stavební objekty, které nemají v RÚIAN evidovaný způsob využití stavby v souladu s přílohou číslo 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Pokud existuje v katastru nemovitostí odpovídající budova s platným způsobem využití stavby je obsahem sestavy i konkrétní návrh na změnu způsobu využití stavby a odkaz na listinu, podle které byla poslední změna způsobu využití stavby v katastru nemovitostí provedena. Příslušnou listinu je možné vyhledat bezúplatně v Dálkovém přístupu do KN, podrobnější informace k zápisu poskytne konkrétní katastrální pracoviště. Pokud není způsob využití dle KN navržen, je shodný se stávajícím způsobem využití stavby v RÚIAN.

Datum spuštění kontroly: 13. 04. 2024
Celkem záznamů: 187 093
Sestava ke stažení:  

Poznámka: V tabulce se zobrazuje pouze prvních 20 záznamů. Pro získání celkové statistiky použijte odkaz pro stažení sestavy.

Pro stavební úřady na MOMC v Brně, Ostravě a Praze se vypisuje počet chyb v působnosti tohoto stavebního úřadu a v závorce se vypisuje celkový počet chyb za území celého města.


Kraj ORP Obec MOMC Počet chyb
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 6 4 278 (23 493)
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc 2 452
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice 2 361
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 4 1 768 (23 493)
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 3 1 686 (23 493)
Olomoucký kraj Hranice Hranice 1 500
Ústecký kraj Teplice Teplice 1 251
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 14 1 165 (23 493)
Karlovarský kraj Karlovy Vary Karlovy Vary 1 150
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 10 1 102 (23 493)
Ústecký kraj Ústí nad Labem Ústí nad Labem Ústí nad Labem-město 1 087 (1 898)
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec (nečleněné město) 1 067 (1 179)
Plzeňský kraj Plzeň Plzeň Plzeň 3 1 029 (1 379)
Kraj Vysočina Třebíč Třebíč 1 029
Ústecký kraj Děčín Děčín 1 014
Zlínský kraj Kroměříž Kroměříž 983
Pardubický kraj Pardubice Pardubice Pardubice V 933 (3 394)
Zlínský kraj Zlín Zlín 920
Plzeňský kraj Klatovy Klatovy 916
Hlavní město Praha Hlavní město Praha Praha Praha 15 892 (23 493)