Státní správa zeměměřictví a katastru
Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN Nahlížení do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Nyní jste zde:  RÚIAN » Úvodní stránka » Reklamace

Kontroly dat RÚIAN

Reklamace v ISÚI za celou ČR


Reklamací je vyjádřena oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. Reklamace na Změnu identifikační parcely a Opravu definičního bodu stavebního objektu se za určitých podmínek zpracovávají automaticky, jiné se neobejdou bez zásahu editora (např. reklamace na doplnění adresy). Způsob řešení jednotlivých reklamací je detailně popsán v dokumentu Řešení reklamací. Počty reklamací jsou aktualizovány denně.

Soubor je ke stažení zde: