Státní správa zeměměřictví a katastru
Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN Nahlížení do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Nyní jste zde:  RÚIAN » Úvodní stránka

Kontroly dat RÚIAN

Aplikace pro kontrolu dat a zobrazení počtu reklamací

V této aplikaci jsou vypsány chyby nebo podezření na chybně vedené údaje v RÚIAN a počty jednotlivých reklamací v ISÚI. Zobrazení všech dostupných kontrol a počtu reklamací provedete výběrem konkrétního OVM, pro který Vás sestavy zajímají. Následně podle požadavku zvolíte agendu obce nebo stavebního úřadu. Pro agendu stavebního úřadu jsou zobrazeny chyby a reklamace v celém správním obvodu. Pro každou kontrolu se zobrazuje datum spuštění a celkový počet chyb, aktualizace probíhají jednou měsíčně. Aktualizace počtu reklamací probíhají denně. Pokud došlo ke zrušení prvku po datu vygenerování sestavy, je tato skutečnost u daného prvku uvedena. Výstupy je možné si stáhnout ve formátu CSV. V rámci jednotlivých kontrol jsou pro obce (případně SÚ ve členěných statutárních městech) vedeny statistiky. Prvky mohou být součástí více kontrol.

Výstupy pro obce a stavební úřady